นายสมบูรณ์  จิตต์พิมาย  สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว

พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว เพื่อป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตราการป้องกันโรคดังกล่าว

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว