นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจ/จุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามเขตจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด "โควิด-19" ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จุดตรวจเคอร์ฟวส์

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว