ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.อำเภอวังน้ำเขียว

และรับมอบหน้ากากผ้าและสเปร์แอลกอฮอล์ จากท่าน นานอำเภอ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวังน้ำเขียว

        

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว