รพ.สต.คลองทุเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว


ร่วมกับ อบต.วังน้ำเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอขอบพระคุณท่านสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ท่านหัวหน้า สมบูรณ์ จิตต์พิมาย 

และทีมควบคุมโรค สสอ.Adisak Trongdanklang ทีมงานกองสาธารณสุข อบต.วังน้ำเขียว ผอ.กอง สมชาติ ศรีไกร ผู้นำชุมชนทุกท่าน

ที่ขาดไม่ได้คือกำลังสำคัญของเรา 'พี่ อสม.ที่รัก'​ ที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

          

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว