พิมพ์
หมวด: กิจกรรมภายใน
ฮิต: 225

รพ.สต.คลองทุเรียน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว


ร่วมกับ อบต.วังน้ำเขียว จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ขอขอบพระคุณท่านสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ท่านหัวหน้า สมบูรณ์ จิตต์พิมาย 

และทีมควบคุมโรค สสอ.Adisak Trongdanklang ทีมงานกองสาธารณสุข อบต.วังน้ำเขียว ผอ.กอง สมชาติ ศรีไกร ผู้นำชุมชนทุกท่าน

ที่ขาดไม่ได้คือกำลังสำคัญของเรา 'พี่ อสม.ที่รัก'​ ที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ