119676526 3320640664719033 3179051441314966220 o

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์

นพ.สสจ.นครราชสีมา ลงเยี่ยมเสริมพลัง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และมอบนโยบายสาธารณสุข ณ รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ และรพ.สต.บะใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

119920536 3320639844719115 5105564039387666311 o 119676252 3320641021385664 7225916940645890072 o 119916430 3320641251385641 2116754946740366857 o 119708737 3320641138052319 6501533389794664121 o 119898147 3320640544719045 1795671145452807967 o

   
ลิขสิทธิ์ © 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว. สงวนลิขสิทธิ์.
พัฒนาเว็ปไซต์โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว : Facebook Click...เลย
© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว